Marek Świerczyński

dr hab. Marek Świerczyński

prof. UKSW, adwokat

– konsultant Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych i cyfryzacji sądownictwa. Przewodniczący zespołu ds. prawa właściwego dla sztucznej inteligencji w Wirtualnej Katedrze Prawa i Etyki (konsorcjum polskich uczelni). Of counsel w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński i profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych UKSW. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w INP PAN, na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Członek Grupy Roboczej Sztucznej Inteligencji KPRM (podgrupy ds. globalnego zasięgu, zdrowia oraz prawa i etyki). Pełnił funkcję eksperta w Zespole do spraw uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym do spraw Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów oraz działał jako ekspert legislacyjny Pracodawców RP w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego oraz nowych technologii.

Autor recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Laureat konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepsza pracę habilitacyjną z zakresu prawa własności intelektualnej. Pełni funkcję stałego arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz mediatora w UPRP/WIPO. Członek redakcji Comparative Law Review Journal, Czasopisma Młody Jurysta, oraz członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda w Krakowie.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
Products
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

[contact-form-7 id=”2639″ title=”Newsletter footer form”]
Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
O Fundacji w skrócie

Jesteśmy interdyscyplinarnym think-tankiem skoncentrowanym wokół różnych aspektów nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i innych zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Dane kontaktowe

FUNDACJA AI LAW TECH
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa
E-mail: kontakt@ailawtech.org

© Copyright AI LAW TECH 2021. Polityka Prywatności

pl_PL