https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/04/bmacukow.jpg

prof. dr hab. Bohdan Macukow

Tytuł zawodowy mgra inż. uzyskał w marcu roku 1973 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora w grudniu roku 1973 w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN, a doktora habilitowanego w roku 1987 w Politechnice Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w roku 1997 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Od roku 1973 pracuje w Politechnice Warszawskiej obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 1998-2002 był Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Systemu Studiów, a w latach 2005-2012 Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji. Od roku 1996 jest członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia, a w latach 2002-2005 jej Przewodniczący. Od roku 2009 Przewodniczy Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Od prawie 20 lat zajmuje się problematyką jakości kształcenia i akredytacją.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
Products
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

[contact-form-7 id=”2639″ title=”Newsletter footer form”]
Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
Our Foundation at a glance

We are an interdisciplinary think-tank focused on the various aspects of new technologies, cybersecurity, artificial intelligence and other issues related to the development of information society.

Contact data

AI LAW TECH FOUNDATION
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warsaw (Poland)
E-mail: kontakt@ailawtech.org

© Copyright AI LAW TECH 2021. Privacy Policy

en_GB