WARSZTATYPrawne aspekty rozwoju i wdrażania systemów sztucznej inteligencji

Coraz częściej stajemy przed wyzwaniem obsługi prawnej projektów dotyczących tworzenia lub wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji. Ze względu na specyfikę uczenia maszynowego, proces tworzenia i wdrażania systemu AI odbiega jednak znacznie od tradycyjnych projektów dotyczących tworzenia i wdrażania oprogramowania.

Stajemy w obliczu szeregu wyzwań prawnych dotyczących ochrony algorytmów, modeli, danych wykorzystywanych w procesie uczenia maszynowego, konstrukcji umów na wdrożenie systemu AI, czy zapewnienia zgodności systemu AI z wymaganiami prawa.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/11/i.jpg
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się między innymi:
 • Czym jest model AI i czy podlega ochronie prawnej?
 • Jak wygląda proces trenowania modeli AI, jakie dobra prawne powstają w ramach tego procesu, na podstawie jakich przepisów podlegają ochronie?
 • Czy zbiór danych wykorzystanych do trenowania modelu AI podlega ochronie jako baza danych i jak zapewnić legalne wykorzystanie takiego zbioru danych?
 • Jak w praktyce przebiega proces tworzenia i wdrażania systemu AI?
 • Jakie umowy i z kim zawierane są w procesie tworzenia i wdrażania systemu AI?
 • Jaki charakter prawny ma umowa na wykonanie i wdrożenie systemu AI, co powinno znaleźć się w takiej umowie?
 • Jak zapewnić zgodność systemu AI z przepisami prawa, na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie obowiązki prawne wynikać będą z nowego rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji?
 • Jakie są zasady i ryzyka prawne związane z wykorzystaniem narzędzi, baz danych i platform służących do tworzenia systemów AI?

Poznanie odpowiedzi na te pytania, wymaga połączenia wiedzy i doświadczenia z zakresu informatyki, data scientist oraz prawa. Dlatego właśnie w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów naszej fundacji, stworzyliśmy interdyscyplinarne warsztaty, pozwalające poznać praktyczne aspekty tworzenia i wdrożenia systemów AI.

Nasze główne atuty:

Interdyscyplinarny charakter warsztatów
Poznasz między innymi techniczne podstawy funkcjonowania systemów sztucznej inteligencji oraz podstawy metodyki tworzenia i wdrażania systemów AI. Wiedza ta jest niezbędna do kompetentnej obsługi prawnej projektów dot. sztucznej inteligencji.
Praktyczne podejście
Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawnych aspektów tworzenia i wdrażania systemów AI. Na konkretnym przykładzie, poznasz cały proces uczenia maszynowego wraz z analizą dóbr niematerialnych wykorzystywanych lub powstających w ramach tegoż procesu (algorytmy, modele, zbiory danych, hiperparametry itp.). Przedstawimy konkretne studia przypadków i rzeczywiste metodyki pracy.
Najnowsze regulacje prawne
W trakcie warsztatów przedstawimy wyzwania związane z projektem rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji. Nowe rozporządzenie za niedługo stanowić będzie podstawowy akt prawny, określający wymagania dotyczące systemów AI. Udział w warsztatach pozwoli na przygotowanie się do nowych wyzwań prawnych.
Nowa Specjalizacja
Udział w warsztatach pozwoli Ci na rozwój w zakresie nowej, niezwykle interesującej i intratnej specjalizacji prawniczej.
Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza informatyczna
Do udziału w warsztatach nie jest wymagana uprzednia szczególna wiedza informatyczna. Techniczne aspekty sztucznej inteligencji przedstawione zostaną w zakresie i w sposób dostosowany dla potrzeb osób nieposiadających wiedzy informatycznej.
IT LAW NET
Udział w warsztatach pozwalał będzie na uczestnictwo w tworzonej przez naszą fundację społeczności IT LAW NET.

Program:

1. Podstawowe techniczne aspekty sztucznej inteligencji
 1. Podstawowe pojęcia – system sztucznej inteligencji, algorytm, model, zbiory danych – treningowych, testowych, walidacyjnych.
 2. Techniki i podejścia z zakresu sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe, rodzaje uczenia maszynowego, drzewa decyzyjne, systemy eksperckie.
 3. Rodzaje i proces uczenia maszynowego.
 4. Rola danych w uczeniu maszynowym.
 5. Ryzyka związane z wykorzystaniem AI (m.in. przeuczenie, błędy.
2. Studium Przypadku: Proces uczenia maszynowego

Na konkretnym przypadku przedstawimy cały proces uczenia maszynowego. Przedstawimy wcześniej zdefiniowane pojęcia np. model, zbiór danych, hiperparametry oraz ryzyka związane z nieprawidłowo poprowadzonego procesu.

3. Przykłady wykorzystania systemów sztucznej inteligencji w biznesie i przemyśle (np. medycyna, farmacja, sprzedaż i marketing)
4. Metodyka wdrażania systemu sztucznej inteligencji
 1. Analiza procesu wdrożenia systemu AI.
 2. Zapewnienie zgodności systemu AI z wymaganiami prawa.
5. Nowe regulacje UE w zakresie systemów sztucznej inteligencji
 1. Pojęcie systemów sztucznej inteligencji.
 2. Kategorie systemów AI.
 3. Wymagania dotyczące tworzenia i wykorzystania systemów AI.
6. Data Governance – prawne aspekty zarządzania danymi
 1. Wymagania dotyczące danych wynikające z zasad etyki.
 2. Wymagania dotyczące danych wynikające z projektu rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji.
 3. Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby trenowania modeli AI.
 4. Pozyskiwanie danych z utworów (np. publikacji, zdjęć) chronionych prawem autorskim; Dozwolony użytek w zakresie TDM.
 5. Ochrona baz danych i obrót bazami danych.
  1. Wykorzystanie zbiorów danych IoT.
  2. Licencjonowanie i nabywanie praw do baz danych.
  3. Wykorzystanie baz danych udostępnionych na tzw. wolnych licencjach.
7. Studium przypadku: identyfikacja oraz ustalenie zasad wykorzystania dóbr własności intelektualnej w procesie tworzenia i wdrażania systemu sztucznej inteligencji

W oparciu o wcześniej przedstawiony proces uczenia maszynowego zidentyfikujemy dobra prawne oraz podstawy ich ochrony (np. zasady ochrony platform, algorytmów, modeli, hiperparametrów).

8. Umowy na wdrożenie systemu sztucznej inteligencji
9. Udostępnienie systemów AI użytkownikom (SaaS, licencje itp.)

Wykładowcy

mec. RomanBieda

dr inż. IreneuszWochlik

Szkolenie polecamy przede wszystkim:
Radcom prawnym, adwokatom, prawnikom obsługujących lub zamierzających obsługiwać projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI),
Prawnikom wewnętrznym firm, tworzących lub wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji,
Prawnikom wewnętrznym firm i instytucji, zamierzających wdrażać lub wykorzystywać system sztucznej inteligencji,
Członkom zarządu i dyrektorom firm, tworzących lub zamierzających wdrożyć rozwiązania sztucznej inteligencji,
Managerom i kierownikom projektów firm tworzących, wdrażających lub wykorzystujących systemy sztucznej inteligencji,
Osobom odpowiedzialnym za transformację cyfrową przedsiębiorstwa.
Szkolenie polecamy przede wszystkim:
Radcom prawnym, adwokatom, prawnikom obsługujących lub zamierzających obsługiwać projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI),
Prawnikom wewnętrznym firm, tworzących lub wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji,
Prawnikom wewnętrznym firm i instytucji, zamierzających wdrażać lub wykorzystywać system sztucznej inteligencji,
Członkom zarządu i dyrektorom firm, tworzących lub zamierzających wdrożyć rozwiązania sztucznej inteligencji,
Managerom i kierownikom projektów firm tworzących, wdrażających lub wykorzystujących systemy sztucznej inteligencji,
Osobom odpowiedzialnym za transformację cyfrową przedsiębiorstwa.
https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/11/zap.jpg
Zapisy i opłaty:

Zapisy na szkolenie trwają do 13 lutego 2022 r. 

Udział w szkoleniu 1 osoby wynosi:

 • 690 zł brutto – w przypadku zgłoszenia do dnia 1 stycznia 2022 r.
 • 790 zł brutto – w przypadku zgłoszenia po 1 stycznia 2022 r.

Fundacja jest zwolniona z VAT

Wynagrodzenie za udział w szkoleniu obejmuje:

 • możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line
 • materiały szkoleniowe (prezentację, mapy myśli) w postaci elektronicznej (PDF)
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (PDF)
https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
Products
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

[contact-form-7 id=”2639″ title=”Newsletter footer form”]
Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
O Fundacji w skrócie

Jesteśmy interdyscyplinarnym think-tankiem skoncentrowanym wokół różnych aspektów nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i innych zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Dane kontaktowe

FUNDACJA AI LAW TECH
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa
E-mail: kontakt@ailawtech.org

© Copyright AI LAW TECH 2021. Polityka Prywatności

pl_PL