Ocena zgodności rozwiązań sztucznej inteligencji z etyką

W ramach działalności Fundacji wspieramy koncepcję rozwoju sztucznej inteligencji w sposób zgodny z zasadami etyki i prawami człowieka. Dzięki wsparciu zespołu ekspertów możemy przeprowadzić ocenę zgodności rozwiązań sztucznej inteligencji z zasadami etyki obejmującą m.in.:

Identyfikację wyzwań etycznych relewantnych dla danego systemu sztucznej inteligencji
Identyfikację problematycznych zagadnień zagrożeń etycznych związanych z danym systemem sztucznej inteligencji
Przygotowanie programu zapewniania zgodności systemu sztucznej inteligencji z etyką
Oszacowanie ryzyka związanego z naruszeniem standardów etycznych
Opracowanie propozycji rozwiązań i środków mających na celu minimalizację ryzyka oraz uniknięcie naruszenia norm etycznych
Ocena zgodności rozwiązań sztucznej inteligencji z etyką

W ramach działalności Fundacji wspieramy koncepcję rozwoju sztucznej inteligencji w sposób zgodny z zasadami etyki i prawami człowieka. Dzięki wsparciu zespołu ekspertów możemy przeprowadzić ocenę zgodności rozwiązań sztucznej inteligencji z zasadami etyki obejmującą m.in.:

Identyfikację wyzwań etycznych relewantnych dla danego systemu sztucznej inteligencji
Identyfikację problematycznych zagadnień zagrożeń etycznych związanych z danym systemem sztucznej inteligencji
Przygotowanie programu zapewniania zgodności systemu sztucznej inteligencji z etyką
Oszacowanie ryzyka związanego z naruszeniem standardów etycznych
Opracowanie propozycji rozwiązań i środków mających na celu minimalizację ryzyka oraz uniknięcie naruszenia norm etycznych
Przygotowywanie raportów i opracowań

We współpracy z zespołem ekspertów możemy też przygotować opracowania i publikacje dotyczące różnych aspektów nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa.

Przygotowywanie raportów i opracowań

We współpracy z zespołem ekspertów możemy też przygotować opracowania i publikacje dotyczące różnych aspektów nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa.

Wsparcie eksperckie

W oparciu o współpracujących z naszą Fundacją członków Rady Strategicznej oraz wybitnych ekspertów zajmujących się różnymi aspektami sztucznej inteligencji proponujemy między innymi następujące obszary współpracy:

Wsparcie w doborze technologii pod kątem projektów związanych ze sztuczną inteligencją i zaawansowaną analizą danych
Wsparcie w doborze technologii pod kątem cyberbezpieczeństwa
Ocena wykorzystywanych technologii z obszaru sztucznej inteligencji i analizy danych pod kątem cyberbezpieczeństwa oraz optymalizacji wydajnościowo-kosztowej
Ocena wykorzystywanych i planowanych do wykorzystania algorytmów i modeli sztucznej inteligencji pod kątem prawnym i etycznym
Wsparcie w budowaniu zespołów AI oraz szkolenie pracowników z zakresu sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa
Wsparcie w szeroko rozumianym procesie transformacji cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem
Wsparcie eksperckie

W oparciu o współpracujących z naszą Fundacją członków Rady Strategicznej oraz wybitnych ekspertów zajmujących się różnymi aspektami sztucznej inteligencji proponujemy między innymi następujące obszary współpracy:

Wsparcie w doborze technologii pod kątem projektów związanych ze sztuczną inteligencją i zaawansowaną analizą danych
Wsparcie w doborze technologii pod kątem cyberbezpieczeństwa
Ocena wykorzystywanych technologii z obszaru sztucznej inteligencji i analizy danych pod kątem cyberbezpieczeństwa oraz optymalizacji wydajnościowo-kosztowej
Ocena wykorzystywanych i planowanych do wykorzystania algorytmów i modeli sztucznej inteligencji pod kątem prawnym i etycznym
Wsparcie w budowaniu zespołów AI oraz szkolenie pracowników z zakresu sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa
Wsparcie w szeroko rozumianym procesie transformacji cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem
Prasa i media

Eksperci związani z Fundacją chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z szeroką publicznością, w szczególności poprzez komentarze do aktualnych wydarzeń, udzielanie wywiadów oraz udział w spotkaniach i debatach.

Prasa i media

Eksperci związani z Fundacją chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z szeroką publicznością, w szczególności poprzez komentarze do aktualnych wydarzeń, udzielanie wywiadów oraz udział w spotkaniach i debatach.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
Products
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

[contact-form-7 id=”2639″ title=”Newsletter footer form”]
Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
O Fundacji w skrócie

Jesteśmy interdyscyplinarnym think-tankiem skoncentrowanym wokół różnych aspektów nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i innych zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Dane kontaktowe

FUNDACJA AI LAW TECH
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa
E-mail: kontakt@ailawtech.org

© Copyright AI LAW TECH 2021. Polityka Prywatności

pl_PL