Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja IT LAW NET (w trakcie zmiany nazwy na AI LAW TECH) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 45/U2, 00-870 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000847510, NIP 7010988330.
 2. Z Administratorem możesz się skontaktować, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ailawtech.org telefonicznie pod numerem +48 22 119 37 37 lub na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt. 1.
 3. Podane przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) nawiązania i utrzymania kontaktu a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na utrzymaniu kontaktu z osobami;
  b) obsługi i rozliczenia wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację, w tym komunikacji z uczestnikami tych wydarzeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na organizacji wydarzeń Fundacji;
  c) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony za pośrednictwem plików cookies co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), polegający na umożliwieniu korzystania ze strony;
  d) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obrony swoich interesów gospodarczych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub przez okres utrzymywania kontaktu. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymagane przez przepisy prawa.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne.
 6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani / Pana oddanych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem.

COOKIES

 1. Informujemy, że w ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach technicznych, umożliwiających prawidłowe działanie strony np. weryfikują czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową a także zapewniają odpowiednie wyświetlania strony w zależności od wykorzystywanego urządzenia
 3. W ramach strony wyróżniamy następujące typy plików cookies
  a) Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej;
  b) Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.
 4. Za pośrednictwem plików cookies pozyskujemy informacje dot:
  a. IP urządzenia;
  b. Potwierdzenie czy odwiedzano już naszą stronę internetową.
 5. Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:
  a) Firefox;
  b) Chrome;
  c) Microsoft Edge;
  d) Safari.

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
Products
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

[contact-form-7 id=”2639″ title=”Newsletter footer form”]
Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
O Fundacji w skrócie

Jesteśmy interdyscyplinarnym think-tankiem skoncentrowanym wokół różnych aspektów nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i innych zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Dane kontaktowe

FUNDACJA AI LAW TECH
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa
E-mail: kontakt@ailawtech.org

© Copyright AI LAW TECH 2021. Polityka Prywatności

pl_PL