https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/04/pprzybylowicz.jpg

dr hab. Paweł Przybyłowicz

Pracę magisterską i doktorską obronił na Wydziale Matematyki AGH. W styczniu 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie matematyka. Rada Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, w odniesieniu do wniosku Komisji Habilitacyjnej z dnia 7 grudnia 2018 roku, wysoko oceniła osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i uznała je za wyróżniające.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na złożoności obliczeniowej równań różniczkowych stochastycznych i deterministycznych oraz symulacjach Monte Carlo. W szczególności poszukuje optymalnych algorytmów przybliżających rozwiązania stochastycznych równań różniczkowych ze skokami, wydajnych implementacji tych algorytmów oraz symulacji Monte Carlo z wykorzystaniem kart graficznych GPU. Interesują go też praktyczne zastosowania równań różniczkowych i sieci neuronowych w modelowaniu zjawisk rzeczywistych takich jak modelowanie szeregów czasowych, wycena opcji czy też modelowanie zużycia/cen energii.

Jest laureatem dwóch nagród międzynarodowych: „Information-Based Complexity Young Researcher Award” (2012) oraz „Joseph Traub IBC Award” (2018). Obie nagrody przyznawane są co roku za znaczące osiągnięcia naukowe związane z badaniami nad złożonością obliczeniową opartą na informacji. Ponadto często bierze udział w konferencjach międzynarodowych, będąc często zapraszanym do udziału bądź organizacji sesji tematycznych dotyczących stochastycznych równań różniczkowych i symulacji Monte Carlo. Brał też/aktualnie bierze udział (jako wykonawca lub kierownik) w siedmiu projektach badawczych. Jest autorem/ współautorem ponad 20 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz redaktorem międzynarodowego czasopisma matematycznego „Journal of Complexity” (Elsevier).

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
Products
Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

[contact-form-7 id=”2639″ title=”Newsletter footer form”]
Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

https://ailawtech.org/wp-content/uploads/2021/03/Logo-small.png
O Fundacji w skrócie

Jesteśmy interdyscyplinarnym think-tankiem skoncentrowanym wokół różnych aspektów nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i innych zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Dane kontaktowe

FUNDACJA AI LAW TECH
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa
E-mail: kontakt@ailawtech.org

© Copyright AI LAW TECH 2021. Polityka Prywatności

pl_PL